IT - BOZP  *** Martin Krejčíček ***

Nabídka:
Hlavní stránka
Informace o festivalu
Kdo byl Fratišek Lýsek
Zapsaný spolek FPFL
VII. ročník 2010
VIII. ročník 2011
IX. ročník 2012
X. ročník 2013
XI. ročník 2014
XII. ročník 2015
XIII. ročník 2016
XIV. ročník 2017
Festivalové střípky
Minulé ročníky
Fotogalerie
Obce festivalu
Ubytování a stravování
Turistika
Kontakty

AKTUALITY:

Stará Ves 2017
Foto ZDE

Jistebník 2017
Foto ZDE

Proskovice - "U Psotů"
Foto ZDE

Proskovice - škola 2017
Foto ZDE

Pochod Poodřím 2017
Foto ZDE

SEMINÁŘE 2017
Foto ZDE

XIV. ROČNÍK 2017 ZDE

František Lýsek

Uspořádáním festivalu chceme přispět k rozvoji kultury, k obohacení kladných životních postojů občanů, probudit zejména u dětí a mladých lidí zájem o vlastní aktivní přístup k hudbě, ke zpěvu, k folklorním tradicím.

Festival Poodří Františka Lýska se svým pojetím vyznačuje jedinečností – spojuje hudebně-pěvecký a folklorní odkaz Františka Lýska, stává se integrujícím článkem pro vytvoření kulturního mikroregionu Poodří, tedy oblasti, která se vyznačovala a vyznačuje bohatým kulturním a společenským děním.

Nabídka semináře pro učitele MŠ a ZŠ 2017 ke stažení ZDE

Program FPFL 2017 ke stažení ZDE


Zahájení 14. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska

 

 

 

Minulých třináct ročníků FPFL probíhalo vždy za slunečného počasí, ale v pátek 28. dubna 2017 při zahájení 14. ročníku překvapivě  pršelo. Proto Sdružení hudebníků Proskovice vítalo hosty festivalu koncertem pod střechou ZŠ u reliéfu Prof. Ph. Dr. Františka Lýska, Dr. Sc. Příchozí tak mohli vcházet do nitra školy za zvuku klasických českých pochodů a polek. Hudebníci navodili tradičnímu festivalu příjemnou, dobrou náladu.  Zatím se schody školní chodby zaplnily žlutými tričky Proskovjáčku- dětského sboru ZŠ Proskovice , který uvedl zpěvem zahájení akce. Přivítali jsme vzácné hosty – Ing. arch. Lumíra Lýska, syna prof. Fr. Lýska,  Ing.Dalibora Dvořáka, starostu Staré Vsi nad Ondřejnicí, zástupce kulturního života Staré Vsi nad Ondřejnicí- p.Slavoje Paličku, Mgr. Věru Závidčákovou, Mgr.Alenu Ševčíkovou – bývalou ředitelku ZŠ v Proskovicích, Mgr. Elišku Krejčíčkovou, zakladatelku a předsedkyni spolku FPFL  a Ing.Milana Balabána, čestného člena FPFL, z. s.

Hosté, příznivci dětského sborového zpěvu a folklóru si mohli v prostorách chodby prohlédnou výstavu fotografií z historie i současnosti proskovické kultury. Na plotě školy upoutávaly pozornost velkoformátové fotografie Jana Lipiny z Jistebníka, s tématikou historie FPFL a obce Proskovice.

Program festivalu v tělocvičně školy zahájil Valašský soubor Malý Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm pásmy Hastrman sa žení , Děcka prší a Na Končiny, v němž děti předvedly masopustní veselí. Malí tanečníci z Valašska doprovázeni hudeckou kapelou upoutali pozornost dětského obecenstva, žáků naší MŠ a ZŠ, svou bezprostředností, přirozeným pěveckým a tanečním projevem. Soubor pracuje pod odborným vedením Jany Šamánkové za pomoci Pavly Cibulcové, muziku vede Vojtěch Stříž s primášem Janem Šenkýřem.     Technická pauza Sedmikvítku, určená k převlečení souboru pro třetí pásmo, byla vyplněna vystoupením Proskovjáčku,v němž na sebe upozornili výrazní malí sólisté.V repertoáru převažovaly lidové písně, které děti zazpívaly spontánně, s chutí.Sbor řídila Zdeňka Langová, na klavír doprovázela Kateřina Holaňová.

Koncert vyvrcholil vystoupením nejmladších zpěváčků Dětského sborového studia Ostrava- Jih, dětí MŠ Klegova z Ostravy -Hrabůvky, MŠ Edin Vítkovice, MŠ Edin Výškovice.Všichni dohromady tvoří sbor Mrňousci. Sbormistryněmi jsou Lucie Deczkásová, Iveta Ferková – Sedláčková, Denisa Sedláčková, Andrea Hrankayová a korepetitorkou Lenka Velikovská. Mrňousci upoutali nejen čistým zpěvem, ale také hrou  na dětské hudební nástroje a pěstovaným chováním sborových zpěváků – nástupem, postojem, přirozenou artikulací.Zpívali lidové i umělé písně a motivovali hlavně naše nejmladší posluchače, také děti z MŠ.

Následovalo vystoupení Dětského sboru Ko-Ko. Sbormistři Lenka Velikovská a Zdeněk Ševčík nám představili repertoár zkušeného koncertního sboru, který tvoří děti do 18 let. Mezi osvědčenými autory písní zazářila také úprava lidové písně Komáři se ženili Františka Lýska.

Přestože tělocvična není zrovna ideální prostor pro sborové koncertování a folklórní představení, posluchači byli velice pozorní a soustředění. Za naprostého ticha dozpíval pěvecký sbor Ko-Ko poslední píseň Pramen snů Petra Vernera Volence.

Vtipným a poutavým moderováním povýšil úroveň koncertu Zdeněk Ševčík, učitel, výborný muzikant, zpěvák, sbormistr a zároveň člen programové rady Festivalu Poodří Františka Lýska.

V pátek 28.dubna jsme si v Proskovicích opět uvědomili, že když zpívají děti dětem, vzniká ideální stav souznění .

 

Festival pokračoval sobotním koncertem odpoledne 29.dubna 2017 v restauraci U Psoty a patřil především občanům Proskovic.

Větší skupinu z nich tvořili jubilanti od 70 let až po 96 let. Proto je mile překvapilo pásmo písní a říkadel v lašském nářečí, mluvě jim blízké a známé, v podání pohybově dramatického kroužku Klineček. Děti v krojích, rozdílného věku 6 až 11let, dokázaly pod vedením Kateřiny Holaňové a Gabriely Makarové vytvořit dějově poutavé pásmo na téma Čarovné kvítí. Posluchači ocenili hlavně jistý, výrazný pěvecký a mluvený projev.

Následně vystoupil sympatický ženský sbor Ostravská klika vedený Zuzanou Kramarenkovou, který zazpíval bravurně skladby různých žánrů i autorů. Základ však tvořily úpravy lidových písní od Ant. Tučapského, Miroslava Hroňka, Václava Stuchlého, mezi nimi také úprava lidové písně V tym proskovskym černym lese Františka Lýska. Všechny hlasy zněly nesmírně kultivovaně, uvolněně , a proto závěr koncertu vyústil v upřímný potlesk spokojeného obecenstva.

Přivítali jsme mezi sebou také vzácné hosty z Jistebníka – pana starostu Josefa Vorala , Mgr. Jiřinu Matějovou-členku výboru FPFL, p.Věru Dresslerovou- org. pracovnici FPFL , Starou Ves nad Ondřejnicí reprezentovala Mgr. Věra Závidčáková, JUDr. Milan Sýkora a Hedvika Borovcová. Hostitele - MOb Proskovice zastupovali Mgr. Marie Matějová – starostka,  Ing. Zdeněk Dvorský – místostarosta, který pogratuloval také jubilantům spolu s p. tajemnicí ÚMOb Bc. Miloslavou Vidličkovou , p. Květoslavou Motlovou a p. Věrou Adámkovou.

Pro dobrou pohodu v závěru festivalového odpoledne pak hrál a zpíval 4Band Zdeňka Janka.

 

 

 

5. května 2017                                                       Mgr.Marie Matějová, předsedkyně FPFL,z.s.

IT - BOZP  *** Martin Krejčíček ***


Created by: Martin Krejčíček - KicaSoft © 2010-2017